Jump to content
Sign in to follow this  
KoinProVN

KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC

Recommended Posts

Share this post


Link to post
Share on other sites
attachFull142648
BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 7551 là ngưỡng kháng cự, dự kiến 6925 và 6744
 
Phương án thay thế: Điểm phá vỡ trên 7551 sẽ gọi 7857 và 8039
Chỉ số RSI dưới vùng trung lập tại 50. MACD âm và dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình âm. Cặp tiền đứng dưới 20 và 50 MA (tương ứng với 7334 và 7317)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@KoinProVN , đọc nội quy diễn đàn: https://forum.bits.media/index.php?/guidelines/

 

3.20. Запрещается авторам топиков поднимать топик наверх раздела любым малосодержательным сообщением, то есть не содержащим ответа на сообщения других пользователей в этой теме, такими как (пример) "Вверх!", "Спасибо" , "Добавил картинки", "Исправил ошибки", "Платит", скрины выплат, транзакций, обновление ассортимента и т.п.. менее чем по прошествии 24 часов от последнего сообщения в топике (не обязательно автора топика). Правило не касается так называемых "аварийных" сообщений, например: сообщения о скаме проекта, предупреждении срочно вывести средства, технических неполадках проекта и т.п.

 

Để thay đổi hoặc bổ sung bài đăng, hãy sử dụng nút "chỉnh sửa":

 

27035A05-8B15-44A0-A0DB-83D9185E4880.png

Bạn cũng đang sử dụng một phông chữ quá lớn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

image.thumb.png.cdc731b0914382c7c0a342f1ad122d87.png

 

BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 7385 là ngưỡng kháng cự, dự kiến 6572 và 6400

Phương án thay thế: điểm phá vỡ trên 7385 sẽ gọi 7684 và 7862
Chỉ số RSI đang giao dịch dưới 30. Điều này có nghĩa là một trong hai loại tiền tệ đang trong một xu hướng giảm kéo dài hoặc chỉ bị bán quá mức. Do đó, một sự phục hồi có thể hình thành. Cuối cùng, BTC/USD đã thâm nhập vào dải bollinger dưới (7092)

Share this post


Link to post
Share on other sites
attachFull143065
BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 6716 là ngưỡng kháng cự. Dự kiến 6359 và 6192.
 
Phương án thay thế: điểm phá vỡ trên 6939 sẽ gọi 7221 và 7388
 
Chỉ số RSI dưới vùng trung lập của nó tại 50, MACD âm và dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình âm. Hơn nữa, cặp tiền đang giao dịch dưới cả 20 và 50 MA (tương ứng với 6869 và 6912)

Share this post


Link to post
Share on other sites

RREyzf9.png
📉 BTC/USD Intraday:
The downside prevails as long as 7088 is resistance. Expect 6505 and 6335

📈 Alternative scenario:
Above 7088, look for 7375 and 7546.

⚠️ The RSI is above 50. The MACD is above its signal line and positive. The configuration is positive. Moreover, the pair is trading above both its 20 and 50 MAs (respectively at 6865 and 6786).

Share this post


Link to post
Share on other sites
J8Rp98o.png
BTC/USD Intraday:
rebound towards 7144.

Alternative scenario:
below 6407, expect 6130 and 5965.

the RSI is below its neutrality area at 50. The MACD is above its signal line and negative. The configuration is mixed. Moreover, the pair stands below its 20 and 50 MAs (respectively at 6659 and 6744).

 

wFs6h4Z.png

BTC/USD Intraday:

as long as 6842 is support, look for 7613

Alternative scenario:

below 6842, expect 6546 and 6370.

⚠️ the RSI is above 50. The MACD is positive and below its signal line. The pair could retrace. Moreover, the pair is above its 20 and 50 MAs (respectively at 7079 and 7058). 

 

Gửi cộng đồng,
chúng tôi hân hạnh thông báo rằng các bạn có thể theo dõi chúng tôi trên VK từ bây giờ!

 

PfcI1o7.png
BTC/USD Intraday:
the upside prevails as long as 6941 is support.
 
Alternative scenario:
the downside breakout of 6941 would call for 6640 and 6462.
 
the RSI is above its neutrality area at 50. The MACD is above its signal line and positive. The configuration is positive. Moreover, the pair is trading above both its 20 and 50 MAs (respectively at 7169 and 7161).
18.04.2020 в 19:51, vovchik сказал:

@KoinProVN 

По возможности пишите на русском языке.

Sorry but I don't know Russian, I can use Google Translate to write if you need it

 

HbPGPbc.png
📉BTC/USD Intraday:
the downside prevails as long as 7091 is resistance.
📈 Alternative scenario: 
above 7091, look for 7379 and 7550.
⚠️ the RSI is below its neutrality area at 50. The MACD is below its signal line and negative. The configuration is negative. Moreover, the pair is trading under both its 20 and 50 MAs (respectively at 6875 and 6865).

 

24izElY.png
BTC/USD Intraday:
the downside prevails as long as 7326 is resistance. Expect 6734 and 6558.

Alternative scenario:
above 7326, look for 7623 and 7799.

the RSI is below its neutrality area at 50. The MACD is negative and below its signal line. The configuration is negative. Moreover, the pair is below its 20 MA (7114) but above its 50 MA (7080).

 

hfKvEgs.png
BTC/USD Intraday:
as long as 7307 is support look for 8164.
Alternative scenario: 
below 7307, expect 6991 and 6803.
⚠️ the RSI is above its neutrality area at 50. The MACD is below its signal line and positive. The pair could retrace. Moreover, the pair is above its 20 and 50 MAs (respectively at 7524 and 7428).

 

fc2e9iA.png
BTC/USD Intraday:
the upside prevails as long as 7481 is support. Expect 8138 and 8331.
Alternative scenario: 
the downside breakout of 7481 would call for 7157 and 6965.
the RSI is above 50. The MACD is above its signal line and positive. The configuration is positive. Moreover, the pair is trading above both its 20 and 50 MAs (respectively at 7695 and 7637).

 

5TMXGbp.png
BTC/USD Intraday:
the upside prevails as long as 7482 is support. Expect 8141 and 8334.
Alternative scenario: 
the downside breakout of 7482 would call for 7158 and 6966.
the RSI is above 50. The MACD is above its signal line and positive. The configuration is positive. Moreover, the pair is trading above both its 20 and 50 MAs (respectively at 7714 and 7713).

 

KIOK9IF.png
BTC/USD trong ngày:
xu hướng tăng miễn 7845 là ngưỡng hỗ trợ
 
Phương án thay thế:
điểm phá vỡ dưới 7845, tìm kiếm 7506 và 7304
 
chỉ số RSI trên 70. Điều này có nghĩa là cặp tiền đang trong một xu hướng tăng kéo dài hoặc chỉ do mua quá mức. MACD dương và nằm trên đường tín hiệu. Cấu hình dương. Cặp tiền đang giao dịch trên cả 20 và 50 MA (tương ứng là 7944 và 7823).

 

PN0q9p0.png
BTC/USD trong ngày:
xu hướng tăng miễn 8864 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9640 và 9869
 
Phương án thay thế:
dưới 8864, dự kiến 8481 và 8253.
 
Chỉ số RSI trên 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương. Hơn nữa, cặp tiền trên cả 20 và 50 MA (tương ứng 8905 và 8500).

 

FgNLMJE.png
BTC/USD trong ngày: hồi phục, dự kiến 9234 và 9453
 
Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8461, dự kiến 8095 và 7877
 
Chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50.

 

p0GHToL.png
BTC/USD trong ngày: mục tiêu tiếp theo là 9450, dự kiến 9450 và 9231.
 
Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8434 sẽ gọi 8069 và 7852
 
chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD âm và trên đường tín hiệu của nó. MACD phải vượt qua mức không của nó để tăng cao hơn nữa. BTC/USD đã vượt lên trên dải bollinger trên (tại 8767).

 

9tePjO0.png
BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 8749 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9574 và 9801.
Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8749 sẽ gọi 8371 và 8146.
 
chỉ số RSI trên 70. Điều này có nghĩa là cặp tiền này đang trong xu hướng tăng kéo dài hoặc chỉ bị mua quá mức, do đó, bị ràng buộc để điều chỉnh. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương. Cặp tiền này đang giao dịch trên dải bollinger trên của nó (tại 9034).

Share this post


Link to post
Share on other sites

@KoinProVN 

По возможности пишите на русском языке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Z5KvQX4.png
 
BTC/USD trong ngày: mục tiêu tiếp theo của chúng tôi tại 10196
 
Phương án thay thế: dưới 9579, mong đợi 9341 và 9199
 
Chỉ số RSI trên 50, MACD âm và trên đường tín hiệu của nó, MACD phải vượt qua mức 0 để có thể tăng cao hơn nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

49998579608_3764920fb0_w.jpg
BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 9266 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9737 và 9874.

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9266 tìm kiếm 9036 và 8899.

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cặp tiền giao dịch trên cả 20 và 50 MA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lvu6dXT.png
 
BTC/USD trong ngày: hồi phục, dự kiến 9472 và 9605
 
Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8999 sẽ gọi 8776 và 8643
 
chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD âm và trên đường tín hiệu của nó. MACD phải vượt qua mức 0 để cặp tiền tăng cao hơn nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
O08Lxf2.png
 
BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 9598 là ngưỡng kháng cự
 
Phương án thay thế: điểm phá vỡ trên 9598, tìm kiếm 9826 và 9962
 
chỉ số RSI dưới 50. MACD âm và dưới đường tín hiệu của nó.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nhw5eMY.png
 
BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 9244 là ngưỡng hỗ trợ, dự kiến 9697 và 9832
 
Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9244 sẽ gọi 9016 và 8880
 
chỉ số RSI trên 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...